Önde Gelen İngiliz Aydınlanma Düşünürlerinde ‘İslam’ Algısı

Muhsin ALTUN

Öz


Bu çalışma, önde gelen İngiliz Aydınlanma düşünürlerinden John Locke, Thomas Paine ve David Hume’daki İslam algısını, onların temel yapıtlarında geçen İslam, Müslüman, Kur’an ve Türk sözcüklerinin kullanıldığı bağlamdan hareketle göstermeyi amaçlamaktadır. Bu üç düşünürün din karşısında Müsamahakâr, Deist ve Kuşkucu bakış açılarını temsil eden farklı görüşleri, İngiliz toplumunun ortak muhayyilesinde İslam algısının oluşumuna tesir eden tarihsel arka planın ışığı altında incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler


İslam; İngiliz Aydınlanması; Locke; Paine; Hume

Tam Metin:

PDF