Çağrı Merkezlerinin İş Sağlığı ve Güvenliği Açısından Değerlendirilmesi

Adem YAŞAR, Fatih ALPSOY, Ertuğrul TAÇGIN

Öz


Her geçen gün gelişen teknoloji ile birlikte müşterilerin ihtiyaçlarında da değişmeler olmaktadır. Bu değişime ayak uydurmak isteyen, müşterilerin sorunlarına hızlı ve doğru çözümler bulmak isteyen işletmeler artık müşterilerine telefon ile de hizmet vermeye başlamışlardır. Bankacılık, medya, telekom gibi kurumsal hizmet kuruluşlarının bu sistemi kullanması nedeniyle hem ülkemizde hem de dünya da yaygın olarak kullanılmaya başlamıştır.

Anahtar Kelimeler


Çağrı Merkezi İşi; İş Yükü; İş Doyumu; Çalışma Psikolojisi; İş Stresi; Gürültü

Tam Metin:

PDF