İşitme Engelli Türk Öğrencilerin Çekimsel Biçimbilim Farkındalığı

Bahtiyar MAKAROĞLU, İclâl ERGENÇ

Öz


Bu araştırmanın amacı, işitme engelli Türk öğrencilerin çekimsel biçimbilim farkındalığı edinimini incelemek ve bu gelişim sürecinde etkisi olabilecek nedenleri araştırmaktır. İlköğretim 4.–8. sınıflara devam eden 100 işiten ve 100 işitme engelli katılımcıya, çekimsel biçimbilim bilgisi ölçme amacıyla geliştirilmiş çevrimiçi dilbilgisi yargı testi, SuperLab 4.0 programı yardımıyla uygulanmıştır. Elde edilen bulgular, işitme engelli bireylerin çekimsel biçimbilim farkındalığın sınıf düzeyi ile birlikte gelişmediğini ve ilköğretim 4.-8. sınıflara giden tüm işiten öğrencilerin Türkçe biçimbilim farkındalığının işitme engelli akranlarından gözle görülür derece daha iyi olduğunu göstermiştir. Bu çalışmada, Türk İşaret Dili’nin biçim-sözdizimsel yapısının olumsuz aktarımı nedeniyle işitme engelli öğrencilerin Türkçe’nin biçim-sözdizimsel ilişkilerini anlama sürecinde güçlükler yaşadığı öne sürülmektedir.

Anahtar Kelimeler


İşitme Engelli Öğrenci; Biçimbilimsel Farkındalık; Çevrimiçi Dilbilgisel Yargı Testi; Türk İşaret Dili

Tam Metin:

PDF