Mordechai Kedar’ın Filistin Emirlikleri Projesi Üzerine

Diren ÇAKMAK

Öz


Çalışmada İsrailli araştırmacı Mordechai Kedar’ın “Filistin Emirlikleri” projesi incelenmektedir.Çalışmada,projenin anlaşılması bakımından önem arz eden Kedar’ın siyasi düşüncesine yer verilmekte, Filistin Emirlikleri projesinin bileşenleri açıklanmakta ve İsrail siyasi yaşamındaki neo-siyonizm ve post-siyonizm kutuplaşması bağlamında proje değerlendirilmektedir. Çalışmanın önemi, “Filistin Emirlikleri” veya “Sekiz Şehir Devleti” projesine dair Türkçe siyaset bilimi yazınında ilk akademik araştırma olmasıdır. Çalışmada, belge tarama ve içerik çözümleme araştırma yöntemleri kullanılmaktadır. Çalışmayla Filistin Kurtuluş Hareketi’nin başarısızlık nedenlerine işaret edilmekte, 57 üyeli İslam İşbirliği Teşkilatı ve 21 Arap devletinin Filistin sorununu çözememesine dikkat çekilmekte ve kalıcı barışın sağlanması için çaba sarf etmenin imkanları tartışılmaktadır.

Anahtar Kelimeler


Siyonizm; Neo-Siyonizm; Post-Siyonizm; Filistin; Büyük İsrail

Tam Metin:

PDF