Yolda ‘Bir Adam’ ve ‘Bir Çocuk’: Cormac Mccarthy’nin Yol Romanına Postmodern Bir Bakış

Sakine UÇAR

Öz


Amerikalı yazar Cormac McCarthy 2006 yılında Pulitzer Ödülü kazanan romanı Yol (The Road) başta olmak üzere Blood Meridian, All the Pretty Horses ve No Country for Old Man gibi çalışmaları ile adından söz ettirmiş çağdaş yazarlardandır. Yol, özellikle karanlık, kaotik, adeta felaket sonrasını andıran, kültür ve medeniyetten soyutlanmış bir atmosferde ‘bir adam’ ve ‘bir çocuk’ merkezli hikâyesi ile daha çok kıyamet sonrası romanı olarak değerlendirilmiştir. Ancak roman, post modern açıdan incelenebilecek özelliklere de sahiptir. Post modernizm yirminci yüzyılın ikinci yarısında ortaya çıkan ve savaş sonrası dönemde zaten düşmüş bir dünyada daha çok şüphe, çelişki, ironi ve gerçeğin göreceliliği ile şekillenen bir akımdır. Buna uygun olarak McCarthy’nin betimlediği dünyada da insanlık ve ahlak gibi değerler çelişkili bir boyut kazanmıştır. Adeta çöle dönmüş bir dünyada, yaşamın kendisine anlam yüklemenin zorlaştığı bir ortamda hala Tanrı’ya inanıp, içlerinde taşıdıklarına inandıkları ateş metaforu ile hayata tutunmaya çalışmaları, post modernizmin ironi olgusuna eleştirel bakışına eş değerdir. McCarthy’nin şimdiki ve geçmiş zamanı kimi zaman birbirine geçirerek anlatıda gelenekselin dışına çıkıp parçalı bir aktarım ile paranoya ve şüphenin hâkim olduğu bir dünyada gerçeklik ve varoluş öğelerini sorgular hale getirmesi, gerek metinsel gerek biçimsel olarak romana farklı bir pencereden bakma imkanı vererek romanın post modern edebiyat içinde değerlendirilmesine olanak sağlayabilir.

Anahtar Kelimeler


Post Modern; Cormac Mccarthy; Yol; Kıyamet Sonrası; Şüphecilik; Gerçeklik

Tam Metin:

PDF