Ali Smith’in “Tarihin Tarihi” Adlı Öyküsünde Kadın ve Delilik Meselesi

Seda PEKŞEN

Öz


Ali Smith’in “Tarihin Tarihi” adlı kısa öyküsü on sayfalık bir öykü olmasına rağmen, satır araları da dikkate alındığında çok daha uzun bir öyküye dönüşmektedir. Cinsiyeti belirtilmemiş bir gencin ebeveynleri ve ödevi hakkındaki basit anlatısı aracılığı ile Smith kadınların toplumdaki konumuna dair çok ciddi meseleleri oldukça düşündürücü bir biçimde ele almaktadır. Yalnızca annenin içinde bulunduğu durumu, gencin tepkisini ve kısa diyalogları ortaya koyarak, okuruna kadınlık durumu ile ilgili pek çok fikir vermektedir. Bu makalenin amacı bahsi geçen fikirleri öykünün satır aralarını okumak suretiyle ortaya çıkarmak ve aynı zamanda bu İskoç yazarın sıra dışı üslubunu kadın meselelerine farklı bir yaklaşım olarak tanıtmaktır. Makalenin odak noktası kadınların ataerkil sistem tarafından kendilerine atfedilen kadınlık rolünü reddettikleri takdirde delilikle suçlanmaları sorunudur. Makale erkek bakışıyla şekillendirilmiş eş ve anne olmaktan ibaret kadınlık rolünü ve bu rolün kadını eve hapsederek üzerine yüklediği görevlerle bir kadın ve delilik meselesi haline getirilişini feminist kuramcılar ve psikoloji uzmanlarına atıfla tarihsel bir çerçevede irdelemektedir.

Anahtar Kelimeler


Kadınlık Rolü; Ataerkillik; Erkek Bakışı; Delilik

Tam Metin:

PDF