Türkiye’de Kültür ve Turizm Bakanlığı’na Bağlı Müzelerin Güvenliği ve Polisin Rolünün Değerlendirilmesi

Zafer AKKUŞ, Tamer EFE

Öz


Modern ve gelişmiş toplumların en önemli özellikleri arasında, geçmiş medeniyet ve uygarlıklara ait tarihsel ve kültürel değerlerin günümüze ulaşabilmesini ve korunmasını sağlayacak tedbirleri almaları gelmektedir. Bu değerlerin muhafaza edildiği müzelerin ve içinde bulunan eserlerin korunmasının farkındalığı açısından güvenlik olgusunun iyi anlaşılması gerekmektedir. Birçok medeniyete ev sahipliği yapan Türkiye’de Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı müzelerin fiziki güvenliği konusu sürekli tartışılmış ve tartışılmaya devam etmektedir. Müzelerin güvenliği, anılan Bakanlık kadrosunda görevli koruma görevlileri ve/veya özel güvenlik görevlileri tarafından sağlanmaktadır. Müzelerde alınan bütün güvenlik önlemlerine rağmen soygun ve hırsızlık olayları ile kaybolan eserlere ilişkin haberler medyadan öğrenilmektedir. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı müzelerin güvenlik personeliyle birlikte araç, gereç ve malzemelerinin yeterli olup olmadığı ile sorumluluk bölgesinde suç öncesi ve suç sonrası görevleri olan polis ve müze yetkilileri arasında yeterli iletişim ve koordinasyon sağlanıp sağlanmadığı konusu bu çalışmada tartışılmaktadır. Ulusal/uluslararası literatür taraması ile edinilen bilgiler, uzmanların görüşleri ve istatistiki verilerin analiz edilmesi suretiyle hazırlanan keşfedici türdeki niteliksel bu çalışmada Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı müzelerde, son yıllarda suça ilişkin olayların azaldığı ve fiziki güvenlik önlemlerinin artırıldığı gözlenmiştir. Polis ve müze yetkilileri arasında güvenliğin sağlanması ve suç olaylarının aydınlatılması konusunda sürdürülebilir iletişim ve koordinasyonun olduğu değerlendirilmiştir. Tarihsel ve kültürel değerlerin bulunduğu müzelerin korunması olgusu sadece devletin ilgili kurum ve kuruluşlarının değil, toplumda varlığını sürdüren bütün vatandaşların da sorumluluğunun bulunduğu anlayışının bireysel, sosyal ve kültürel yaşantıya yansıtılması ile mümkün olabilecektir.

Anahtar Kelimeler


Türkiye; Kültür ve Turizm Bakanlığı; Müze; Güvenlik; Polis

Tam Metin:

PDF