Geçmişten Bugüne Türkiye'nin Bilim ve Teknolojide Kat Ettiği Mesafe

Yücel DURSUN

Öz


Bu çalışmada, Osmanlıdan günümüze kadar bilim ve teknolojinin gelişimi incelendi. Bu gelişimin esas itibariyle Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşundan beri izi sürülmüştür. Bilim ve teknolojik gelişimler, “bilim üretimi”, “bilim politikaları” ve “bilimin yaygınlaşması” bakımından ele alınmıştır. Osmanlının kısa bir dönemine bakılırken, Cumhuriyetin incelemesi Cumhuriyet dönemini kuşaklara ayırarak yapılmıştır. Makale, “eski” ve “yeni” fikriyatları, “bilim”den çıkan sonuçlar bakımından inceler ve buna ilişkin bir değerlendirmede bulunur.

Anahtar Kelimeler


Bilim; Politika; Teknoloji; Üniversite; TÜBİTAK

Tam Metin:

PDF