Yenilebilir Enerji Örneği Üzerinden Ekolojik Modernleşme Kuramı Tartışması

Ahmet Akın KURUCU

Öz


Birçok çevreci akımın iddia ettiğinin aksine kapitalist üretim biçimleri çevre sorunlarını beraberinde getirmek zorunda değildir. Üretim artışı ve ekonomik büyüme devam ederken de ekolojik sorunlar çözülebilir. Çevre sorunlarına yol açan üretimin niceliği değil niteliğidir. Ekolojik modernleşme kuramına göre endüstrileşmenin yoğunlaştırdığı ekolojik problemler, yeni teknolojilerin getirdiği olanaklar ile çözülebilir. Ekonomik büyüme çevresel sorunlara yol açar algısı kırılabilir. Ekolojik modernleşen toplum hem ekonomik büyümesine devam eder hem de yerel ve küresel çevresel bozulmaların önüne geçebilir. Ekolojik modernizm bir kazan-kazan senaryosudur. Ekolojik ve ekonomik amaçların uzlaştırılabileceği vurgusu ekolojik modernleşme kuramının dayanağı olmuştur. Ekolojik modernleşme mevcut ekonomik ve politik sistemi çevreye ve ekolojik problemlere hassas olmaya teşvik etmek demektir. İnsanlar ve yönetimler endüstriden talep ettikleri çevresel standartları yükseltmeli, bu yolla endüstriyi ekolojik innovasyonlara doğru yönlendirmelidir. Bu yaklaşımın başarılı olması için hem teknoloji hem de yönetim anlayışı beraberce değişim geçirmelidir. Aslında sürdürülebilir bir ekonomik büyüme ve çevreyi koruma birbirlerine bağlıdır. Yenilenebilir enerji uygulamaları ekolojik modernizm teorisinin gerçek hayata başarıyla uygulanmasıdır. Yenilenebilir enerji üretimlerinin artması daha fazla çevresel bozulma getirmez, tam tersine fosil yakıt kullanımlarını ve dolayısıyla karbon emisyonlarını azaltacağı için başta küresel ısınma olmak üzere birçok yerel ve küresel çevresel soruna da çözüm getirebilir.

Anahtar Kelimeler


Ekolojik Modernleşme Kuramı; Ekolojik Modernizm; Yenilenebilir Enerji; Çevre Sorunları; Ekonomik Büyüme

Tam Metin:

PDF