Okul Öncesi Dönem Çocuklara Özgü Güvenlik Ekipmanlarının Tasarımına Yönelik Referans Değerlerinin Oluşturulması

Ayşegül ÖZDEMİR, Sibel ÖNAL, Başak KOCA ÖZER

Öz


Büyüme ve gelişme, doğumdan ergenliğin sonuna kadar devam eden insan hayatındaki önemli dönemlerden biridir. Büyüme-gelişme çağındaki çocukların çevreleriyle yakın temas durumu, çocukların zamanlarının çoğunu geçirdikleri ortamlarda bulunan ya da aktiviteleri sırasında kullandıkları materyalin (oyuncaklar, güvenlik ekipmanı vb.) çocuğun yaşına ve fiziksel yapısına uygunluğunu zorunlu kılmaktadır. Bu çalışma Ankara’da yaşayan okul öncesi dönem 3-5 yaş arası 270 çocuk (135 erkek, 135 kız) üzerinde gerçekleştirilmiştir. Ebeveynlerin onayı sonrası her bir çocuktan standart antropometrik yöntemler ile diz ve dirsek genişliği, kafa çevresi, kafa genişliği ve kafa uzunluğu değerleri alınmış ve bu dönem çocuklarına özgü güvenlik ekipmanının (kask, dizlik, dirseklik gibi) tasarımına yönelik referans değerlerini belirlemek hedeflenmiştir. Bu bağlamda yaşa ve cinsiyete özgü persentil değerleri (%1, %5, %50, %95 ve %99’luk) oluşturulmuştur. Çalışma sonucunda elde edilen referans değerlerinin tasarımcı ve üreticilerce kullanılması, topluma özgü ergonomik üretim ihtiyaçlarını karşılamasının yanı sıra, çocuklara yönelik tasarımların çocukların davranışsal ve fiziksel gelişimleri üzerinde olumlu etkisi olacağı kanısındayız.

Anahtar Kelimeler


Güvenlik Ekipmanı; Ergonomik Tasarım; Persentil; Okul Öncesi Dönem; Antropometri

Tam Metin:

PDF