Anlatısallaşan Zaman ve der Zauberberg (Büyülü Dağ)

Senem KURTAR

Öz


Bu çalışmanın temel sorunu, insan varlığı, zaman ve anlatı arasındaki kökensel ilişkiyi Paul Ricoeur’ün Temps et Recit (Zaman ve Anlatı)’de Der Zauberberg (Büyülü Dağ)’de yer alan zaman aporiaları bağlamında açımladığı insan zamanı aracılığıyla irdelemektir. Bu nedenle, bu çalışmanın ilk ve öncelikli konusunu Ricoeur düşüncesinde zaman duyumu ya da herhangi birinin zaman deneyiminin tartışılması oluşturmaktadır. Ricoeur için, bu konu anlatı ve görüngübilimsel ve kozmik olmak üzere zamanın iki biçimi arasında yapılan ayrımla kökensel bir ilişkiye sahiptir.

Anahtar Kelimeler


Anlatı; Zaman; Aporia; Mimesis Üçlüsü; Kurgu; İnsan Varlığı

Tam Metin:

PDF