Mapuçe Kimliği İfadesi Olarak Nguillatun Ayini: Farklılaşmalar, Dönüşümler ve Süreklilikler

Deniz KARAEVLİ

Öz


Bu makale, 2014-2015 yılları arasında Şili’de, ülkenin yerli halklarından Mapuçe halkının geleneksel ayinlerinden Nguillatun’da bizzat katılarak gözlemlenen melez dinamikler üzerine iki farklı örnek olay incelemesini konu alan yüksek lisans tez çalışması esnasında elde edilen sonuçların tartışılmasını amaçlamaktadır. Tarihi süreçte Hıristiyanlaştırma süreçlerinden değişkenlik gösterecek biçimde etkilenmiş olan Nguillatun, kimi bölgelerde daha geleneksel bir yapı izlerken, kimi bölgelerde melez özellikler taşımaktadır. Mapuçe toplumunun farklılaşan bölgesel kimliklerine istinaden değişebilen ayinsel uygulamaları, genel-geçer bir melezlik olgusundan söz etmeyi olanaksız kılmaktadır. Tarihi süreçteki güç ilişkilerinden ayrı düşünülemeyen Nguillatun; bugün de Mapuçe toplumunun en önemli kimliksel ifadelerinden biri olarak devamlılığını sürdürmektedir.

Anahtar Kelimeler


Mapuçe Kimliği; Mapuçe Ayinleri; Nguillatun; Melezlik

Tam Metin:

PDF