Türkiye’de 1980'ler Giyim Modasında Kitsch Etkisi (Dergiler Üzerinden Bir İnceleme)

Özlem ALP, Mine Eker TÜRKMEN

Öz


Kitsch olgusu Avrupa’da 19. yy sonlarında, Türkiye’de ise 1980’lerde yaygınlaşmıştır. Kitsch; pazar ekonomisinin kitle kültürü, hızlı kentleşme sonucu yaşanan köylü-kentli arası sıkışmışlıklar, sosyo-kültürel ve siyasi dinamikler sonucunda ortaya çıkmış, popüler kültürün içinde yozlaşmış bir beğeni olarak yer almıştır. Moda insanları en kolay etkileyen ve hızla yayılan bir yapı gösterir. Modanın bu özelliği kitsch olgusunun 1980’lerde Türkiye’de bulduğu uygun sosyal dinamikler ile birleşerek özellikle giyim modasına yansımasını kolaylaştırmıştır. Bu araştırma, 1980’li yıllarda Türkiye’de kitsch etkisi ile üretilmiş giyim ve aksesuar ürünlerini dergi örnekleri ile inceleyerek, giyim modasında kitsch özellikleri, değişim ve farklılıkları analiz etmeyi ve tartışmayı amaçlamaktadır. Araştırma verilerine göre, 1980’lerde giyim modasını kitsch yapan kriterler; aşırılık ve abartı, uyumsuzluk ve karmaşa, ucuz ve kalitesiz malzemelerin kullanımı olarak saptanırken, giysi örneklerinde canlı, parlak ve abartılı renkler, aksesuarların olduğundan çok büyük/küçük boyutlarda kullanılması dönemin giyim modasının önemli bir kitsch etkisi altında olduğunu göstermiştir.

Anahtar Kelimeler


Popüler Kültür; Kitsch; Moda; 1980

Tam Metin:

PDF