Muğla Kentinde Yöneticilerin Çevresel Biyoetik Değer Sistemine Yönelik Odak Grup Çalışması

Sibel GAZİ, Nesrin ÇOBANOĞLU

Öz


İçinde 160 arkeolojik sit, 45 doğal sit ve 13 kentsel sit barındıran Muğla İli’nin bunları korumak için ekolojik kent ölçütlerine yönelmesi gerekirken, aksine çevresel değerleri hızla kaybolmaktadır. Muğla’yı yönetenlerin çevresel biyoetik değerleri nedir ve tercihlerini nasıl etkiliyor? Konunun, ekonomiden, bilime ve siyasete uzanan pek çok boyutu olmakla birlikte, bunların hiçbiri değerlerden tamamen bağımsız olarak düşünülemez. Araştırma, Muğla’da karar alma mekanizmalarında rolü olan aktörlerin değer sistemlerinde çevrenin yerini değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. Diğer amacı ise ekolojik kent ölçütlerine yönelmesine bir katkı sunabilmektir. “Odak Grup Çalışması” yönteminin kullanıldığı araştırmada, seçilen beş odak grupla yapılan toplantılarda, toplam 39 kişiyle görüşülmüştür. Sonuçta merkezi idareyi temsil eden yöneticiler ile Muğla’nın yerelini temsil eden yöneticiler arasında önemli görüş ayrılıkları olduğu ortaya çıkmıştır. Birinci grup, çevreyi daha çok ekonomik ‘değişim değeri’ olarak görmektedir. Muğlalı yerel yöneticiler içinse, doğanın kullanım değeri ve hatta doğanın araçsal olmayan kendi değeri ekonomiden daha önemli değerler olarak algılanmaktadır.

Anahtar Kelimeler


Ekolojik Kent; Çevre; Cevresel Biyoetik; Odak Grup Çalışması; Muğla; Yönetim

Tam Metin:

PDF