1950’ler Sonrasında Gelişim Gösteren Pop Sanat Natürmortları Üzerinden Bir Sanat Tarihi Okuması

Tuğba GAYRET

Öz


Pop Sanat, 1950 sonrası ilk olarak Londra sanat okullarında daha sonra New York’ta yeni bir sanat akımı olarak dikkat çekmeye başlamıştır. Richard Hamilton, Andy Warhol, Roy Lithenstein, Tom Wesselman, Claes Oldenburg, David Hockney ve Jasper Johnes gibi sanatçıların pek çok farklı tarzda ürünler verdiği akım, o yıllar için alışılmışın dışında “Natürmort” çalışmaları ile öne çıkmaktadır. Bu çalışma Pop sanatını bir akım olarak değerlendirmekten ziyade Pop sanat akımına dâhil sanatçıların oluşturduğu natürmort çalışmalarını sanat tarihi literatürü dâhilinde inceleyerek günümüz sanatına olan katkılarını saptamak için yapılmıştır. Pop sanat natürmortları günümüz koşullarında halen yapılan grafik tasarım sanatının temelini oluşturması açısından önemlidir. İnsanların hayatına dâhil olan günlük kullanım malzemeleri ile sanatın aynı düzlem içerisinde ele alınması sanat tarihi açısından bir kırılma noktasıdır. Akıma dâhil olan sanatçıların seçilen 350 çalışması incelenerek bir üslupsal haritası çıkarılmış ve yapılan eserlerden alınan ufak bir seçki günümüz literatürü göz önünde bulundurularak yorumlanmıştır.

Anahtar Kelimeler


Pop Sanatı; Natürmort; New York; Sanat Tarihi

Tam Metin:

PDF