Türkiye'deki Sivil Toplum Kuruluşları Web Sitelerinin Diyalojik İletişim Kapasiteleri Üzerine Bir İnceleme

B. Pınar ÖZDEMİR

Öz


Bu makale halkla ilişkilerde paradigma dönüşümü bağlamında tartışılan ilişkisel halkla ilişkiler yaklaşımında, etik halkla ilişkiler uygulamaları için merkezi önemde görülen diyaloğun, Türkiye’de faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının web siteleri aracılığıyla örgüt-kamu kategorileri ilişkilerinin geliştirilmesinde nasıl kullanıldığını araştırmaktadır. Kuramsal olarak ilişki yönetimi yaklaşımı üzerine şekillendirilen ve yöntemsel olarak Kent ve Taylor (1998) tarafından geliştirilen diyalojik iletişim prensiplerini temel alan bu çalışmada, belirtilen prensipler sivil toplum kuruluşu ve kamu kategorilerinin ilişkilerini tanımlayacak şekilde ölçülebilir hale getirilmiş ve bu çerçevede 50 sivil toplum kuruluşuna ait web sitesi analiz edilmiştir. Çalışmanın bulguları, incelenen web sitelerinin örgüt-kamu kategorileri ilişkilerini geliştirme bağlamında tanımlanan diyalojik kapasitelerinin düşüklüğüne işaret etmektedir. Çalışmada ayrıca bu kapasitenin nasıl geliştirilebileceği de tartışılmaktadır.

Anahtar Kelimeler


Halkla İlişkiler; İnternet; İlişkisel Yaklaşım; Diyalojik İletişim; Diyalog

Tam Metin:

PDF