Kişisel Gelişim Kitaplarının Eleştirel Bir Değerlendirmesi

İlker ÖZDEMİR

Öz


İletişim becerileri kavramına odaklanan değişik yaklaşımlar günümüzde etkinliğini artırmış ve iletişim becerilerini geliştirme eğitimi erişkin eğitiminin ayrılmaz bir parçası haline gelmeye başlamıştır. İletişim odaklı kişisel gelişim kitaplarında iletişim olgusu kişilerarası iletişim ekseninde ele alınmakta ve bu yaklaşımlar iletişimin kapsamını daraltmaktadır. Bu olumlamacı çerçeve iletişimin toplumsal güç ilişkilerindeki rolünü ele almamaktadır. Buna karşın kişisel gelişim yazınında öne çıkan bu ‘yeni’ iletişim kavrayışı eşitlikçi, katılımcı, demokratik, insan odaklı, yeni ve nitelikli olduğunu ve özgürlük, açıklık ve içtenlikten yana olduğunu öne sürmektedir. Bu çalışmada iletişim odaklı çok satan kılavuz kitaplar incelenerek bu iddiaların geçerliliği sorgulanmıştır.

Anahtar Kelimeler


İletişim; Kişisel Gelişim; İletişim Becerileri; Monolog; Diyalog

Tam Metin:

PDF