Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda Çevreye İlişkin Düzenlemelerin Politik Kaynakları

Gündüz AKSU

Öz


Gelişmekte olan veya azgelişmiş ülkeler, çevre ile ilgili politikalar geliştirirken çoğunlukla gelişmiş ülkelerin etkisi altında kalmaktadırlar. Bu durumun iyi bir örneğini de gelişmekte olan bir ülke konumunda olan Türkiye’de görmek mümkündür. Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı’na çevre konusunun dahil olmasının kaynağı gelişmiş ülkelerle gerçekleştirilmesi arzulanan ilişkilerde aranmalıdır. Çünkü Türkiye’de çevre sorunlarına duyulan ilgi dışsal bir nitelik taşımaktadır. Bu dışsal etki Kalkınma Planları’na da yansımıştır. İlk iki Kalkınma Planı’nda bir yer bulamayan çevre konusu, Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda yer almıştır.

Anahtar Kelimeler


Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı; Stockholm Konferansı; Çevre

Tam Metin:

PDF