Akademi Kadınların Cenneti mi?: Ankara Üniversitesi Örneği

Bedriye POYRAZ

Öz


Bu çalışma, Türkiye’de, Ankara Üniversitesi örneği üzerinden akademide var olan toplumsal cinsiyet eşitsizliğini görünür kılmak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla nitel ve nicel veriler toplanmıştır. Temel olarak kariyer gelişimi, mesleki konum, kaynaklara erişim, yayınlar, iş ve özel yaşam dengesi, kritik alanlar ve mükemmeliyet kriterleri gibi alanlarda toplumsal cinsiyet ekseninde verilere ulaşılmaya çalışılmıştır. Böylece kadın akademisyenlerin koşullarının düzeltilebilmesi için gerekli uygulama ve politikaların geliştirilmesine bir zemin oluşturmaya çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler


Toplumsal Cinsiyet; Akademide Toplumsal Cinsiyet; Ayrımcılık; Akademik Kariyer; Ankara Üniversitesi

Tam Metin:

PDF