18. Yüzyıl Macar Edebiyatının Büyük Temsilcisi Mihaly Fazekas ve Ludas Matyı (Kaz Çobanı Matyı) Adlı Eserinin Değerlendirilmesi

Gökhan DİLBAŞ

Öz


Bu çalışmada, Avrupa’da yaşanan Aydınlanma Çağının etkisiyle değişen değerleri ve fikirleri, bunların Macar toplumu ve düşünce sistemi üzerindeki etkilerini verdiği eserlerde gerçekçi ve etkili bir şekilde yansıtan Macar edebiyatçısı Mihály Fazekas’ın (1766-1828) Macar edebiyat tarihi içindeki yeri, onun en büyük ve en önemli eseri olarak kabul edilen Lúdas Matyi (Kaz Çobanı Matyi) adlı eseri, eserin yazıldığı zaman dilimi içerisinde Macaristan’da gerçekleşen toplumsal ve fikirsel değişim süreciyle bağlantılı olarak ele alınıp incelenecektir. Macar edebiyatının bu dönemi gerek Avrupa’da yaşanan toplumsal ve fikirsel oluşumlar, gerek bu oluşumların etkilerinin ve sonuçlarının Macaristan’a yansıması ve gerekse de Macar ulusunun yeni bir uyanış ve kendi değerlerini fark etme sürecinin içine girmesi bakımından ayrı bir önem ve değer taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler


Mihály Fazekas; Lúdas Matyi; Kaz Çobanı Matyi; Macar Edebiyat Tarihi; Aydınlanma Çağı

Tam Metin:

PDF