Hatay Orta Paleolitik Dönem Endüstrilerinde Hammadde Kullanımı

İsmail BAYKARA

Öz


Hammadde ekonomisi çalışmaları son dönemlerde önem kazanmıştır ve geçmişte yaşamış insanlarının yaşam biçimleri, avcılık stratejileri, yerleşim sistemleri gibi geçmiş insan davranışlarının ortaya çıkarılmasını hedeflemektedir. Bu çalışmada Hatay İli Orta Paleolitik döneme ait Üçağızlı II, Merdivenli ve Tıkalı Mağaralarından ele geçen taş alet kalıntıları kullanılarak hammadde kullanım ekonomilerinin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Bu kapsamda bu mağara yerleşimlerinde geçmişte yaşamış insanların ne tip hammadde kaynakları kullandıkları ve bu kaynakları nasıl yönettiklerini gösteren davranışsal özellikleri araştırılmıştır. Bölgede yürütülen kazı ve yüzey araştırmaları sonucunda iki tip hammadde kaynağı tespit edilmiştir. Bu kaynaklar jeolojik oluşumlarına göre birincil ve ikincil olarak tanımlanmıştır. Mağaraların içerisinde jeolojik oluşumlarına göre ikincil olan çakıl taşı kabuklu çakmaktaşları sıklıkla kullanılmıştır. Birincil hammadde kaynakları ise daha az oranda tüketilmiştir.

Anahtar Kelimeler


Hammadde Ekonomisi; Çakmaktaşı; Hatay İli Orta Paleolitik Toplulukları; İnsan Davranışları

Tam Metin:

PDF