Kurumsal Sosyal Sorumluluk: Tartışmalı Bir Kavramı Konumlandırma Çabası

Fatih KESKİN

Öz


Bu çalışma, kurumsal sosyal sorumluluğu pozitivist teori bağlamında açıklamaya çalışan görüşleri eleştirmekte, postpozitivist yaklaşımlar çerçevesinde üretilen yaygın ve geleneksel kavrayışı sorunsallaştırmaktadır. Devamında postpozitivist yaklaşımların özgül çıkarlara, zorunluluklara, sistemin varlığını sürdürme gerekçelerine ve güç/iktidar ilişkilerine vurgu yaparak kurumsal sosyal sorumluluğu çok daha doğru konumlandırdığı iddia edilmektedir.

Anahtar Kelimeler


Kurumsal Sosyal Sorumluluk; Pozitivist Teori; Postpozitivist Yaklaşımlar; Etik, Güç/ İktidar İlişkileri

Tam Metin:

PDF