Chaucer’ın "Troilus and Criseyde" Adlı Eserine Yeni Tarihselci Yaklaşım

Gökçen NEMUTLU

Öz


Bu çalışma, Chaucer‟ın Boccaccio‟ya ait Il Filostrato adlı eserindeki aşk hikâyesini Troilus and Criseyde adlı eserine uyarlaması ve eserde Chaucer tarafından yapılan değişiklikleri incelemeyi amaçlamaktadır. Bu makalede Troilus ve Criseyde hikâyesinde yapılan değişikliklere açıklama getirebilmek için, Il Filostrato ve Troilus and Criseyde adlı eserler karşılaştırılmalı bir şekilde incelenmiştir. Bir eser incelemesinde yazarın görüşlerinin yanı sıra, kültürel, sosyal ve tarihi konuların da incelenmesini öngören Yeni Tarihselci yaklaşım bu makalenin kuramsal çerçevesini oluşturmuştur ve eserdeki karakter betimlemeleri, saray aşkı öğeleri ve saray aşkına mekân oluşturan bahçeler Yeni Tarihselci kurama göre incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler


Yeni Tarihselcilik; Saray Aşkı; Değişim; Bahçeler; Güç

Tam Metin:

PDF (English)