AB Azınlık Koruma Kısıtlaması ve Sınırlamaları -Avrupa'ya Başvuru Üzerine Bazı Görüşmeler İle Birlikte-

Ali ACAR

Öz


Kopenhag siyasi kriterleri Türkiye’de akademisyenler arasında, bu kriterlerin Türkiye’nin AB üyeliği için önemli olması dolayısıyla büyük bir ilgi kazanmıştır. Bu kriterlerden biri de ‘azınlıklara saygı ve onların korunması’dır. Bu makale, AB’ye üyelik şartı olan azınlık hakları korunmasın sınırlarını ortaya koymaya çalışmaktadır. Buna ilaveten, bu şartın Türkiye’ye uygulanmasına ilişkin bazı gözlemlere yer vermektedir. Bu bakımdan, öncelikle, azınlıkların korunması şartının hangi tarihsel ve siyasi koşullar altında formüle edildiği açıklanmıştır. Devamında ise, AB mevzuatında azınlıkların korunmasıyla, çoğunlukla dolaylı olarak, ilgili olan kurallar özetlenmiştir. Bunu özeti takiben, azınlık hakları koşulunun sınırlarına ilişkin daha genel bir açıklama yapılmıştır. Son olarak, bu koşulun, İlerleme Raporlarında yansıyan biçimiyle, Türkiye’ye uygulanmasına yönelik bir takım görüşler sunulmuştur.


Anahtar Kelimeler


Kopenhag Siyasi Kriterleri; AB Üyelik Koşulları; Azınlıkların Korunması; Azınlık Hakları Korunması Koşulunun Sınırları

Tam Metin:

PDF (English)