Amerikan Resmi Arşiv Belgelerine Göre Kore’nin Kurulma Çalışmaları

M. Ertan GÖKMEN

Öz


Japon Sömürge Dönemi’nin bitmesinden sonra Kore’nin kurulması, II. Dünya Savaşı’nın devam ettiği yıllarda özellikle ABD tarafından çeşitli senaryolar üzerinden çok tartışılmıştır. Kore’nin siyasi ve idari yapılanması için ABD ve Rusya uluslararası anlaşmalarla karar verdikleri konuları, Asya’daki hakimiyet alanlarını daha da genişletmek için bir çok kez ihlal etmişlerdir. Bunun sonucu olarak, Kore sorunu üzerine bir uzlaşma sağlanamamış ve bugüne kadar yarımadada iki devlet varlığını devam ettirmiştir. Bu çalışmada, Kore Yarımadasında iki farklı siyasi yapıda varlıklarını devam ettiren Güney Kore ve Kuzey Kore’nin oluşmasında ABD ve Rusya’nın nasıl etkileri olduğu, bu süreci nasıl yönlendirdikleri Amerikan belgelerine dayandırılarak anlatılmıştır. Çalışma, Stanford Üniversitesi Hoover Institute Arşivlerinden OCMH Monograph No.138P kodlu belgelere dayandırılmaktadır.

Anahtar Kelimeler


Kore Sorunu; Güney Kore; Kuzey Kore; Uluslararası Anlaşmalar; Hoover Institute Arşivleri

Tam Metin:

PDF