1982 Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi (UNCLOS) Bağlamında Denize İlişkin Bilimsel Araştırma (MSR) Kavramı ve Hukuki Statüsü

Fevzi TOPSOY

Öz


Denize İlişkin Bilimsel Araştırma (MSR), deniz kaynaklarının etkin ve ekonomik kullanımından, deniz çevresinin korunmasına kadar çeşitli alanlarda önemli rol oynayan bir deniz hukuku kavramıdır. MSR hakkında uluslararası düzeyde yapılan çalışmalara rağmen Türk doktrinindeki çalışmaların yok denecek kadar az olduğu görülmektedir. Bu nedenle çalışmada 1982 Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi (UNCLOS) kuralları çerçevesinde MSR kavramı incelenmiş özellikle deniz alanlarında MSR’nin hukukî statüsü belirlenmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler


Bilimsel Araştırma; MSR; UNCLOS; Deniz Alanları; Deniz Çevresi

Tam Metin:

PDF