Clarín’ın Yoldan Çıkmış Rahip Figürü: Bir Din Adamının Kabuğu

Julia MARTÍNEZ GONZÁLEZ

Öz


Edebiyatın sadece toplum tarafından konulan kuralları çiğneyen yoldan çıkmış kadınlarla değil, aynı zamanda yoldan çıkmış erkeklerle de dolu olduğu fikrinden yola çıkan bu makalede, ünlü İspanyol yazar Leopoldo Alas Clarín’in La Regenta (1884) adlı eserindeki yoldan çıkmış rahip figürünün açık bir örneği olan Don Fermín de Pas’ın karakteristik özellikleri incelenecektir. Baş kadın karakterin zina eylemine yönelik edebi eleştirilerin aksine, bu makale, erkek karakterlerin kuralları çiğneme eylemine odaklanarak, erkeğin toplumsal yozlaşmayla ilişkisini ortaya koymayı ve roman hakkında daha derin bir inceleme yapmayı amaçlamaktadır. Aynı zamanda, erkeklerin öznesi olduğu yozlaşma eylemi karşısında, XIX. Yüzyıl düşünce yapısını anlamak için büyük önem taşıyan roman kişisinin davranışlarıyla ilgili anlatıcının tutumu (kabul veya red) da ele alınacaktır.

Anahtar Kelimeler


Leopoldo Alas Clarín; La Regenta; Don Fermín de Pas; Yoldan Çıkmış Erkekler; Yoldan Çıkmış Kadınlar; Erkek Günahkârlığı; XIX. Yüzyıl İspanyol Edebiyatı; Erkeklik

Tam Metin:

PDF