Çocuk Pornografisi Suçlarında Bilirkişi İncelemesi ve Dijital Görüntülerdeki Mağdurun Yaş Tespiti

Mehmet SAĞIR

Öz


18 yaş altındaki kişilerin yer aldığı müstehcen görüntüleri bulundurmak ve paylaşmak Türk Ceza Kanunu 226. maddeye göre suç sayılmıştır. Bununla birlikte, suçun delillendirilmesi kolay olmamakta ve somut bulgular olmaksızın delillendirme yapılamamaktadır. Çocuk pornografisinin delillendirilmesinde esas sorun, pornografik görüntülerdeki kişinin gerçekten çocuk (18 yaş altı) olup olmadığının sadece ekrana bakarak tespit edilememesidir. İçeriğindeki kişilerin çocuk olduğundan şüphelenilen herhangi bir pornografik görüntüdeki bir kişi acaba gerçekten çocuk mudur? Yaş tespitinde hangi yöntemler uygulanabilir? Bu gibi sorular çocuk pornografisi suçlarının delillendirilmesi bağlamında cevaplanması gereken kritik sorular olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmada, mevcut yaş tespit yöntemleri ve bu yöntemlerin dijital ortamdaki pornografik görüntülerden yaş tespiti için de uygulanıp uygulanamayacağı araştırılmıştır. Pornografik görüntülerde yer alan ve çocuk olabileceğinden şüphelenilen kişilerin yaş tespiti açısından kullanılabilecek olan en iyi yaş tespit yönteminin “büyüme gelişme özelliklerine dayalı yaş tespiti” yöntemi olduğu ve özellikle adolesan dönemde olduğu görülen kişilerin yaş tespitinde kesin bir takvim yaşı vermek yerine ‘yaş aralığı’ verilmesinin doğru olacağı sonuçlarına varılmıştır.

Anahtar Kelimeler


Yaş Tespiti; Dijital; Görüntü; Çocuk; Pornografi

Tam Metin:

PDF