Belgesel Film Yoluyla Tarihi Belgeleme

Sedat CERECİ

Öz


Pek çok tarihsel birikim belgesel film aracılığıyla, zamanın aşındırıcı etkisine larşı kayıt altına alınmıştır. Belgesel film tarihsel bırakıtı ve geleneksel değerleri zamana karşı belgelemekte ve onları geleceğe aktarmaktadır. Robert Flaherty 1922 yılında “Nanook of the North”u çektiğinden bu yana, toplumsal yaşam, gelenekler, savaşlar, sanat yapıtları, tarihsel kalıntılar ve belgeler, yapılar, anıtlar, törenler, yabanıl doğa, hayvanlar, bitkiler ve insanla ilgili binlerce belgesel film çekilmiştir. Belgesel film her zaman, tarihsel bir rol olarak insanların birikimlerini belgelemiş, insanlığın büyük birikimini geleceğe yönlendirmiştir.

Anahtar Kelimeler


Belgesel Film; Tarih; Belgeleme; Belge; Birikim

Tam Metin:

PDF