Türkiye’de Hidroelektrik Santraller’in Durumu (HES’ler) ve Çevre Politikaları Bağlamında Değerlendirilmesi

Okan ÜRKER, Nesrin ÇOBANOĞLU

Öz


Bu çalışmada temel olarak yenilenebilir bir doğal kaynak olan suyun kullanılmasıyla elektrik enerjisine dönüşüm sürecinde devreye giren hidroelektrik santral (HES)’lerin sürdürülebilirliği ve güvenilirliği konuları çevre politikaları bağlamında irdelenmektedir. Çalışmanın öncelikli konularını HES’lerin fiziki ve yasal işleyiş mekanizmalarının derinlemesine incelenmesi, politika araçları ve ilkeleri bakımından Türkiye’deki çevre politikası’nın HES’ler özelinde tartışılması oluşturmaktadır.

Anahtar Kelimeler


Hidroelektrik Santraller (HES’ler); Çevre Politikaları; Çevre Etiği

Tam Metin:

PDF