Merkez ve Doğu Avrupa’da Halkla İlişkiler Uygulamaları: Romanya Örneği

Sema YILDIRIM BECERİKLİ, Nilüfer Pınar KILIÇ

Öz


Ulusların ekonomik, politik gelişimlerinin, yasal ve siyasal yapılarının ve tarihsel bağlamlarının farklı olması nedeniyle halkla ilişkiler alanında da tek bir halkla ilişkiler tarihinden söz etmek mümkün değildir. Doğu Avrupa’da halkla ilişkilerin ortaya çıkışı ve hizmet ettiği amaçlar, komünist rejimin etkisiyle farklı şekillerde gerçekleşmiş ve postkomünist dönemde evrilmeye başlamıştır. Bu bağlamda Doğu Avrupa ülkelerindeki halkla ilişkiler faaliyetlerini incelemek; farklı yapı ve kültürlerde farklı halkla ilişkiler uygulamalarının olabileceğini ve/veya farklı evrimleşebileceğini göstermek açısından önem kazanmaktadır. Çalışmada uluslararası halkla ilişkiler kavramının literatürdeki yeri irdelendikten sonra Merkez ve Doğu Avrupa ülkeleri Hofstede’in kültürel değerleri üzerinden değerlendirilerek söz konusu ülkelerdeki halkla ilişkilerin oluşum ve gelişim süreci, örnek olay incelemesi yöntemi ile Romanya örneği üzerinden incelenecektir

Anahtar Kelimeler


Uluslararası Halkla İlişkiler; Doğu Avrupa Ülkeleri; Romanya; Halkla İlişkiler Eğitimi; Halkla İlişkilerin Kurumsallaşması

Tam Metin:

PDF