Van Kalesi Höyüğü (Ortaçağ) İnsanlarının Travma İzleri Analizi

Cem ERKMAN, Özlem SURUL

Öz


Sağlık, sosyal ve siyasi durumlar göz önüne alındığında özellikle travma olgusu paleopatolojik açıdan literatürde önemli bir yer tutmaktadır. Van Kalesi Höyüğü 2010 yılı kazılarından ele geçirilen ve Ortaçağ dönemine tarihlendirilen 183 adet bireyde toplam 18 adet travma örneği tespit edilmiştir. Populasyonun yaklaşık % 10’luk bir kısmında görülen travma olgusu, tiplerine ve cinsiyet ayrımına göre erkeklerde çoğunlukla çökme kırıkları ve deformasyon, kadınlarda ise açı kırıkları ve enfeksiyon biçiminde gözlemlenmiştir. Erkekler kadınlara göre daha fazla travmaya maruz kalmışlardır. Travma olgusunun varlığı daha çok postcranial kemiklerinde mevcuttur. Van Havzasındaki yerleşim ve dönemin koşullarının yanında travma çeşitleri ile birlikte arkeolojik ve antropolojik bulgular da dikkate alınacak olursa Van Kalesi Höyüğü insanlarının bir tarım toplumu olduğu rahatlıkla söylenebilir.

Anahtar Kelimeler


Travma; Paleopatoloji; Kırık; Van Kalesi; Anadolu

Tam Metin:

PDF