Išuṷa Memleketi Üzerine Bir İnceleme

Nursel ASLANTÜRK

Öz


Adı Hitit metinlerinden öğrenilen bugünkü Elazığ çevresinde yer alan Išuṷa memleketi, Hitit memleketine bağlı olarak yönetilmiş ve her iki memleket arasındaki ilişkiler I.(II.)Tutḫaliḭa döneminde başlamıştır. Išuṷa I.Šuppiluliuma döneminde kesin olarak Hitit hakimiyetine girmiş; IV.Tutḫaliḭa döneminin sonuna kadar ise tamamen durulmuştur. Hitit metinlerinden, yalnızca Išuṷa memleketinin tanrılarını değil, aynı zamanda krallarını ve onların kültteki önemli görevleri de öğrenilmektedir. Išuṷa memleketinin, Hatti memleketinin çöküşünden önce tekrar bağımsız olduğuna dair bir belge bulunmamaktadır. Sadece I.Tiglatpileser, III.Salmanassar ve Urartu belgeleri bu bölge hakkında bilgi vermektedir.

Anahtar Kelimeler


Işuva; Išuṷa; Elazığ; Korucutepe; Norşuntepe; Tepecik; İmikuşağı; Tegarama; Hahhum; Arişarruma; Kiluşhepa; Ehlişarruma

Tam Metin:

PDF