Türkiye Su Politikalarının Biyoetik Değerlendirilmesi: Ergene Nehri Örneği

Ebru OLGUN, Nesrin ÇOBANOĞLU

Öz


Türkiye’de su kirliliği sorununun yaşandığı havzalardan biri olan Ergene Havzası’nda yer alan Ergene Nehri, endüstriyel ve evsel atık su deşarjı yüzünden ileri derecede kirlenmiştir. Bu çalışmada, Ergene Nehri, mevcut kirlilik nedeniyle çalışma konusu olarak seçilmiş ve havzadaki su yönetim politikaları doğrultusunda Ergene Nehri örneği üzerinden Türkiye’nin su politikaları, biyoetik ve biyopolitikalar açısından değerlendirilmiştir. Çalışmada, su sorunlarının çözümü için oluşturulan su politikalarında insan merkezli ve çevre merkezli biyoetik yaklaşımlar da tartışılmıştır. Çalışma ile Türkiye su politikalarının biyoetik açıdan yoksun olduğu ve çevre merkezli yaklaşım yerine insan merkezli yaklaşımların var olduğu görülmüştür. Bu çalışmayla ülkemizin su yönetimi politikalarında, çevre merkezli sorgulamanın önemini vurgulamak ve biyoetik değer algısıyla biçimlenen biyopolitikalar oluşmasına katkı sağlamak amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler


Biyoetik; Çevre Etiği; Su Etiği; Biyopolitika; Ergene Nehri

Tam Metin:

PDF