Türkiye’de Doğal Varlıkların Sürdürülebilir Kullanımında Biyoetiğin Bir Araç Olarak Kullanılması; Batı Anadolu Yörükleri Üzerinden Örnek Olay İncelemesi

Okan ÜRKER, Nesrin ÇOBANOĞLU

Öz


Batı Anadolu’da yüzlerce yılda geliştirdikleri biyoetik yaklaşımla hayatlarını idame ettiren ve doğal varlık kullanımını da bu ilke-prensipler çerçevesinde sürdüren Yörük grupları, bulundukları coğrafyanın ekolojik ve ekosistem yapısının da yüzlerce yıldır korunmasına, sürdürülebilir bir şekilde var olmasına sebebiyet vermişlerdir. Bu çalışmada temel olarak doğal varlıkların kullanımı ve yönetiminde sürdürülebilirliğin sağlanmasında biyoetiğin (doğa etiği) araçlarının nasıl devreye sokulabileceği pastoral göçebe unsurları gösteren Batı Anadolu Yörükleri üzerinden örnek bir olay (vaka) incelemesi ile irdelenmektedir. Çalışmanın sonuçlarını izleyerek, insanın ekolojik taşıma kapasitesini aşmasına ve dolayısıyla türünün ortadan kalkmasına yol açabilecek günümüzdeki mevcut tüketim ilişkileri ve kültürüne karşı somut olarak alternatif bir doğa kültürü yaklaşımı sunma fırsatı doğmaktadır.

Anahtar Kelimeler


Biyoetik, Doğa Etiği; Doğa Kültürü; Yörük; Sürdürülebilirlik

Tam Metin:

PDF