Beraber Yürüdüler Bu Yollarda: Türkiye’de Küreselleşme, Avrupalılaşma, Yükselen Siyasal İslam ve Medya İlişkileri

Serhat Ahmet KAYMAS

Öz


Bu çalışmada; Türkiye’de demokrasi kavramı ışığında, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin Türkiye’de medya gruplarındaki sunumuna yönelik bir değerlendirme yapılmaktadır. Çalışma, Türkiye ve Avrupa Birliği ilişkilerinin 2000-2012 kesitini ele almaktadır. Çalışmada, medya gruplarının haber söylemlerinin analizi için haber çerçevesi analizi yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada, Türkiye’de medya grupları açısından, Türkiye ve Avrupa Birliği ilişkilerinin kültürel siyaset ile ekonomik ve stratejik bir faydacılık temeline oturtulduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler


Türkiye, Avrupa Birliği; Haber Çerçeve Analizi; Türkiye’de Medya Grupları

Tam Metin:

PDF