XVIII. Yüzyılın İlk Yarısında Rusya’nın Kültürel Gelişimi ve Batıya Uyum Çabaları

Zulfiya ŞAHİN

Öz


XVIII. yüzyılda Rusya ekonomik, politik ve kültürel alanda büyük bir değişim geçirmiştir. I. Petro’nun başlattığı Batılılaşma ya da modernleşme süreci ve bu doğrultuda alınan kararlar, XVIII. yüzyılın sonlarına doğru Batı'dan gelen Aydınlanma Hareketi için olumlu yönde bir zemin oluşturmuştur. I. Petro, yaşamın tüm alanlarını kapsayan belirli modernleşme kararlarını almanın yanı sıra, çalışma ilkesini yaşamın temel felsefesi olarak belirleyerek Rusya’nın toplumsal değerlerinin ve kültürel gelişiminin de önünü açmıştır. Makalede arkaik Rusya’nın aydın Rusya'ya dönüşüm yolunda nasıl ilerlediği, bu dönüşümü mümkün kılan kararlar ve sonuçları incelenmektedir. Çalışmada ayrıca, XVIII. yüzyılın Rus hükümdarlarının, Rusya'nın Batıya uyum sürecindeki kişisel katkıları ve yaptıkları hatalar da değerlendirilmektedir.

Anahtar Kelimeler


Rusya’nın Modernleşmesi; Rusya’nın Aydınlanması; 18.Yüzyıl Rus Kültürü; I.Petro; II.Katerina

Tam Metin:

PDF