İslâm Felsefesine Bir Adım Olarak Neoplatonism (Yeni Eflatunculuk): Proclus ve Fârâbî Arasında Metafizik Bir Karşılaştırma

Eyüp ŞAHİN, Haris MACİC

Öz


İslâm felsefesi üzerinde en çok tesiri olan akımlardan biri de Yeni Eflatunculuktur. Bu akımın sembol isimlerinden Plotinus ve Proclus’un, Enneads ve The Elements of Theology adlı eserleri Fârâbî’nin de içinde yer aldığı bir dönemde Arapça literatürde Usûlûciyâ ve Hayru’l-Mahz olmak üzere Aristoteles’e ait iki eser olarak bilinmektedir. Bu iki eseri İslâm felsefesinde önemli kılan şey ‘bir’, ‘akıl’, ‘ruh’ ve ‘sudûr’ gibi muhtevaları açısından bıraktıkları izlerdi. Bu makalede Proclus ve Fârâbî açısından söz konusu eserler bağlamında metafizik bir karşılaştırma yapmaya ve böylece Yeni Eflatuncu tesirlere bir katkı sağlamaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler


Proclus; Fârâbî; Enneadlar; Sudûr; Bir; Akıl; Ruh

Tam Metin:

PDF