Anadili Japonca ve İngilizce Yetişkin Konuşurların İkinci Dil Türkçe Yetişkin Ediniminde Canlılık Bilgisinin Çalkalama Özelliğine Etkisi

Nilgün YAVUZ

Öz


Bu çalışmada ÖN dizilişi ve NÖ dizilişinin ikinci dil (D2) ediniminde farklılık olup olmadığı, canlılık bilgisinin etkisi araştırılmıştır. Çalışmada canlılık bilgisinin D2 çalkalama özelliğinin yetişkin edinimine etkisi incelenmiştir. Anadili (D1) çalkalama özelliği olan Japonca ile çalkalama özelliğinin sınırlı kullanıldığı İngilizce yetişkin konuşurların, D2 çalkalama özelliği olan Türkçeyi edinimleri incelenmiştir. Çalışmada kurallı ve çalkalanmış +canlı+canlı, +canlı-canlı, -canlı+canlı, -canlı-canlı özellikli tümcelerin edinimi incelenmiştir. Çalışmada çalkalama olgusunun edinimine canlılık bilgisinin etkisi araştırılırken, D1’in D2 edinimine etkisi de incelenmiştir. Ayrıca canlılık bilgisinin ediniminde kavrama ve üretim becerileri arasında başarı farkı olup olmadığı açıklanmıştır.

Anahtar Kelimeler


İkinci Dil Edinimi; Çalkalama; Canlılık Bilgisi

Tam Metin:

PDF