Bir Harita Olarak Görsel Kültür, Sınırları ve Çizdiği Arka Sokaklar

Hülya DOĞAN

Öz


Medya çalışmalarının geldiği nokta bizi, “medyanın etkisi” yerine “alternatif okumalar” yapan izleyiciyi daha ciddiye almaya yöneltmektedir. Öte yandan medyanın toplumsal anlam inşasına “seçkin sınıfların aracı” ya da “devletin ideolojik aygıtı” olarak katılmaya devam ettiğini söyleyen ekonomipolitik yaklaşımlar da üretimin dinamiklerine dikkati çekmeye devam etmektedir. Çalışma ise Arka Sokaklar dizisinden yola çıkarak ve polis şiddetini problem edinerek, televizyon üretimini daha genel düzeyde bir “görsel kültür”ün parçası olarak ele almaktadır. Dizi setinden başlayarak izleyici görüşmelerine uzanan antropolojik bir yolculukla, üretilen sembolik temsillerin üretim ve izleme kültürleri içinde ifade ve inşa ettiği anlamlar ve nihayetinde polis şiddetinin kabul edilebilir hale getiriliş süreci anlaşılmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler


Görsel Kültür; Medya Antropolojisi; İzleyici Etnografisi

Tam Metin:

PDF