Mülkiyet Bağlamında Kamu Zararı Kavramı: Olanaklılık ve Anlam

Serhan Tevfik KARAHAN

Öz


Mülkiyet ilişkileri özel alan/kamu alanı ayırımını belirler. Bu belirleme, özel hukuk alanında nesneyi sahiplenen soyut birey varsayımından kaynaklanır. Kamu zararı kavramı, bir yandan maddi şeyin devinimi anlamıyla somut düzeye karşılık gelirken, kamu yararı bağlamında belirsizlik içermektedir. Bu yüzden kavramı, zarar ve kamu yararı kavramlarının ayrımında ele almak gerekir. Kamu, zarar ve kamu yararı kavramlarının tartışılmasına başlangıç olarak ahlaki boyutta doğal hukuk kuramları ile pozitif hukuk biçimlerini kesiştiren Kant’ın hukuk yaklaşımına değinmek uygun olabilir. Roma hukukundaki mülkiyet kavramı ile ülkemiz örneğindeki devletin mali biçimselliğine ilişkin düzenlemelere değinmek de kavramı somut düzeyde tartışmaya katkı sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler


Mülkiyet; Kamu; Kamu Yararı; Kamu Zararı

Tam Metin:

PDF