Pınarkent Roma Dönemi İskeletlerinin Paleoantropolojik Analizi

Serkan ŞAHİN, Zehra ÖZBULUT, İsmail ÖZER, Mehmet SAĞIR, Erksin GÜLEÇ

Öz


İnsan iskeletlerinin çalışılması eski insan topluluklarının günlük yaşam ve sağlık koşullarının tespit edilmesinde büyük önem taşımaktadır. Pınarkent (Denizli)’ten bulunan insan kemiklerinin paleoantropolojik açıdan değerlendirilmesi bu çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Pınarkent’te Roma Dönemi’ne tarihlendirilen 8 adet mezar yer almaktadır ve mezarlardan 3’ünde insan iskeletlerine rastlanılmıştır. Mezarlardan 4’ü bebek ve çocuk, 10’u kadın, 10’u erkek ve 2’si cinsiyeti belirlenemeyen erişkin olmak üzere toplam 26 birey bulunmuştur. Pınarkent buluntu yerinden ele geçirilen erişkin bireyler çoğunlukla orta erişkin bireylerdir. İskelet analizleri, Pınarkent bireylerinde enfeksiyonel hastalıklar, eklem hastalıkları, travma ve çene ve diş hastalıkları gibi rahatsızlıkların bulunduğunu göstermektedir. Paleoantropolojik bulgular Roma Dönemi Anadolu’sundaki sağlık ve yaşam koşullarına yeni katkılar sağlamaktadır.

Anahtar Kelimeler


İnsan İskeletleri; Sağlık Profili; Roma Dönemi; Pınarkent; Anadolu

Tam Metin:

PDF