Kozmolojik Argüman ve Farklı Formları

Mehmet EVLİ

Öz


Kozmolojik argüman, âlem hakkındaki bazı gerçekliklerden yola çıkarak Tanrı’ya ulaşmaya çalışan a posteriori bir argümandır. Felsefe tarihinde belli bazı tenkitlere maruz kalan argüman, dayandığı ana doktrinlere bağlı olarak değişen çeşitli formlarda inşa edilmiştir. Bu formlar, İlk Muharrik Delili, İlk Neden Delili, İmkan Delili, Yeter Sebep Delili, Hudûs Delili şeklinde sınıflandırılabilir. Bu çalışma, kozmolojik argüman hakkında genel bilgiler vermenin yanı sıra argümanın farklı formlarını temel teorileri açısından tarihsel gelişimleri içerisinde incelemeyi amaçlamaktadır.

Anahtar Kelimeler


Kozmolojik Argüman; İlk Muharrik; İlk Neden; İmkân ve Zorunluluk; Yeter Sebep; Hudûs

Tam Metin:

PDF