Uluslararası Terörizmle Mücadele Yaklaşımları

Doğan Şafak POLAT

Öz


Bu çalışmanın amacı uluslararası terörizmle mücadelede uygulanan yaklaşımları ele almaktır. İnsanlık tarihi boyunca varlığını devam ettiren terörizm, günümüzde uluslararası barış ve güvenlik için en ciddi tehditlerden birisi haline gelmiştir. Devletler, sadece kendi sınırları içerisindeki terör örgütlerinin faaliyetlerinden değil, komşularında ya da binlerce kilometre uzaktaki devletlerde bulunan terör örgütlerinin faaliyetlerinden de olumsuz olarak etkilenebilmektedirler. Böylece terörizm en ciddi uluslararası güvenlik sorunlarından birisi olan uluslararası terörizm biçimine dönüşmüştür. Öğleyse uluslararası terörizmle mücadele nasıl olacaktır? Hiç kuşkusuz bu mücadelenin uluslararası hukuk normları ve prensipleri, uluslararası hukuk, kapsamında gerçekleştirilmesi gerekir.

Anahtar Kelimeler


Uluslararası Terörizm; Uluslararası Hukuk; Kuvvet Kullanma; Birleşmiş Milletler

Tam Metin:

PDF