Hegel, Herzog, Tarih: Benliğin Yeniden İnşası

Devrim KILIÇER

Öz


Bu çalışmada Amerikalı yazar Saul Bellow‘un 1964 tarihli Herzog romanının Alman düşünür Georg Wilhelm Friedrich Hegel‘in içkin değişim (diyalektik) kavramı çerçevesinde tarih, bellek ve kimliğin yeniden inşasına ilişkin birbiriyle örtüşen söylemlere odaklanarak incelenmesi amaçlanmaktadır. Bellow bu romanda entellektüel bir bunalım yaşayan ve derin endişelerini yalnızca dostlarına ya da akrabalarına değil hayatta olup olmamaları önemli olmaksızın birçok önemli kişiye de mektuplar yazarak hafifletmeye çalışan üniversite hocası Moses Herzog‘un hikayesini anlatır. Romanda geleneksel olay örgüsünün pek çok kez dışına çıkılarak varlık ve benliğin anlamları tartışılır.Bu tartışma içinde Hegel ve tarih felsefesi önemli bir yer tutmaktadır zira Herzog‘a göre Hegel ―insan hayatının özünün tarihten türediğini anlamıştır.

Anahtar Kelimeler


Saul Bellow; Herzog; 20. Yüzyıl Amerikan Romanı; Georg Wilhelm Friedrich Hegel; Tarih; Bellek; Diyalektik; Kimlik

Tam Metin:

PDF