[Sempozyum Değerlendirmesi] “Dışa Açılım Aracı Olarak Çeviriye Kuramsal ve Uygulamalı Yaklaşımlar: Türk Kültürünün Çeviri Yoluyla Temsili” Sempozyumu Hakkında

F. Jale Gül ÇORUK

Tam Metin:

PDF