Bilimlerde ve Ahlakta Nesnellik ve Gerçekçilik

Christopher W. GOWANS, Ülker ÖKTEM

Öz


Bu çalışmada, nesnellik ve gerçekçilik kavramları anlatılmaktadır.

Anahtar Kelimeler


Bilim; Ahlak; Nesnellik; Gerçekçilik

Tam Metin:

PDF