İran Resim Sanatında Geleneksel Eğilimler (1958-1978)

Nazanin DAVARİ

Öz


Şah Muhammed Rıza Pehlevi (d.1919.ö.1980) döneminde (Saltanat Tarihi:1940- 1979), özellikle 1958-1978 yılları arasında, sanatın diğer alanlarında olduğu gibi, İran resim sanatında da İranlı ressamlarca kimlik oluşturma çabalarına tanık olmaktayız. Buna verebileceğimiz ilk örnekler ise Hossein Zenderoudi ve Faramarz Pilaram'dir. 1960'ların başında sanatta kimlik oluşturma konusunda yoğun tartışmalar yapılmış ve bu bağlamda sanatçılar ilk ürünlerini geleneksele yönelerek denemişlerdir. Bu denemeler ilk meyvesini Saghakhane adlı mektep sayesinde vermiştir. Bir taraftan Sadegh Tabrizi'nin minyatür tarzı ve Masoud Arabshahi'nin süsleme ve tezyini sanatların denemeleri devam ederken, diger taraftan da soyut dışavurumcu sanatın tüm dünya sanatçılarını etkileme sürecine paralel olarak, klasik anlayıştaki kaligra, süsleme, halı ve kilim desenlerinin yeniden yorumlanmasıyla yüzeysel ve dekoratif bir sanat akımı ortaya çıktı. Biçimsel ve içsel olarak ortaya çıkan gelenek etkili bu sanat akımı, 1970 sonrası İranlı sanatçıların yaratımlarında çok etkili olmuştur.

Anahtar Kelimeler


İran Resmi, Saghakhane Okulu, Kaligra, Bireysel Üslup, Geleneksel Eğilimler

Tam Metin:

PDF