Shannon Kalkınma Ajansı'nın (İrlanda) Yenilikçilik Faaliyetleri

Fatih ÇELİK

Öz


Bölgesel Kalkınma Ajansı, yerel kalkınmanın bir katalizörü ve destekleyicisi olarak aktörler arasında işbirliğini sağlamak, yerel kaynakları harekete geçirmek ve rekabet gücünü artırmak için kurulan bir örgüttür. Bölgesel Kalkınma Ajansları, ABD'de 1930'lardan; Avrupa'da ise, 1950'lerden itibaren kurulmaya başlanmıştır. Avrupa'daki Bölgesel Kalkınma Ajansları'ndan bazıları, bölgesel kalkınmaya yönelik yenilikçilik faaliyetleri ile literatüre geçmiştir. Bunlardan biri, İrlanda'nın Shannon bölgesinde 1959 yılında kurulan Shannon Kalkınma Ajansı'dır. Çalışmanın amacı, Shannon Kalkınma Ajansı'nın yenilikçilik faaliyetlerini analiz etmektir. Konu, nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi tekniği ile incelenmiştir. Analiz sonucunda Shannon Kalkınma Ajansı'nın yenilikçilik faaliyetleri ile kümeler, teknoparklar ve ağlar; bunları birbirine bağlamak suretiyle de Bölgesel Yenilik Sistemi kurduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler


Shannon Kalkınma Ajansı (SD); Yenilikçilik Faaliyetleri; Kümelenme; Yenilik; Ağ

Tam Metin:

PDF