Asya Rönesansı: Timurlu Çağı'nın Mimarlık Mirasını Anlamak

Z. Kenan BİLİCİ

Öz


Timurlu çağında Batı Asya coğrafyasında oluşturulan mimari modanın başarısı, birbirinden farklı sanat okulları ve gelenekleri yan yana getirip, Timurlu İmparatorluk Üslûbu diye nitelendirilebilecek anıtsal bir mimari konsept ile yüksek bir sanat ve kültür ortamı yaratabilmesindeki organizasyon becerisidir. Bu bağlamda, Timurlu mimarisi, bugün hâlâ çeşitli yönleriyle değerlendirilmeye muhtaç kışkırtıcı sayılabilecek ayrıntılara sahip ve deyim yerindeyse Asya'da kalıcı bir kültür egemenliğine yol açmış anıtsal ve âdeta sınırsız bir gücün de ifadesidir. Bu çağın mimarlık mirasının üzerine ilgi ile eğilmek, sadece geç-Ortaçağ boyunca Asya sanatına yön vermiş enerji ve yaratıcılık dolu büyük bir kültür çevresini değil, fakat bu çevrede sonradan kurulan Hokand, Buhara ve Hiva hanlıklarının 16.yüzyıldan 20.yüzyıla ulaşan mimarlık miraslarındaki tarihsel süreklilikleri de anlamak demek olacaktır.

Anahtar Kelimeler


Timur; Timurlu Mimarisi; Semerkand

Tam Metin:

PDF